Pokemoni pirmā paaudze – pabeigts!

Es zinu, ka ir pag?juši p?ris m?neši kopš p?d?jo reizi kaut ko public?ju, bet mans v?rs ieteica nepies?r?ot manu blogu ar liekiem pokemonu papildin?jumiem. 🙂 K? parasti es esmu uztais?jusi video. Ar katru n?kamo video es cenšos padar?t p?reju no vienas bildes uz n?kamo pl?stoš?ku. Šim video ir v?l daži tr?kumi, bet es droši varu teikt, ka tas ir daudz lab?ks nek? Vakara fejas. Lai nu k? – šeit ir video:

Te esmu es ar izšuvumu:

Pokemoni pabeigti

Un tuvpl?n?, lai visi var izbaud?t 🙂

Pokemoni tuvum?

PS. Es ar? sav?cu visus diegu atgriezumus, droši vien ka es tos izmantošu k?d? cit? projekt?, bet pašlaik no vi?iem san?k ?oti jauka m?kslas bilde.

Gl?ze ar diegu galiem

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.