Varavīksnes svārki

Es sm?los iedvesmu saviem sv?rkiem no Meganas lieisk? bloga:
http://craftyintentions.blogspot.com/2008/07/and-sewn-into-seams-were-forty-one.html

Mani sv?rki ir atš?ir?gi, bet ideja ir un paliek ideja.

Visi materi?li

T? k? es esmu 1.55m gara (vai ?sa, ja labpat?k), sv?rkiem bija j?b?t 110cm gariem. T?tad katrs mazais gabali?š ir 13x13cm, ier??inot iešuves 1.5cm.

K?rtas pa kr?s?m

Man bija 9 k?rtas ar daž?du kr?su gabali?iem. Katra k?rta ir 1½ gar?ka nek? iepriekš?j? (vair?k vai maz?k):

  1. Balt? josla – 10cm plata jostas vieta
  2. Roz? – 12 gabali?i
  3. Sarkan? – 18 gabali?i
  4. Oranž? – 27 gabali?i
  5. Dzelten? – 44
  6. Gaižši za?? – 66
  7. Tumši za?? – 103
  8. Zilza?? – 155
  9. Gaiši zil? – 233
  10. Tumši zil? – 350
Garums

N?kamais solis bija sakrokot un saš?t kop? joslas. Es sagaid?ju jauku v?su vakaru (temperat?ra dienas laik? sasniedza ap 36C) un s?ku savu episko ce?ojumu. Tatad ja j?s esat sekojuši manam st?st?jumam – tumši zil? josla ir 35m gara un gaiši zil? josla 23m un biš??t.

Kreis? puse

Šis ir rezult?ts pirms diegu galu sasiešanas un nogriešanas, kas aiz??ma 3 dienas iz manas dz?ves.

Kupli sv?rki

Pabeigts!

Es ar Šuriku

Es un Šuriks (suns) aptuveni m?nesi p?c projekta uzs?kšanas.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.