Category: Izšuvumi

0

Madeline pēc Lūgšanas

Madeline p?c L?gšanas no Golden Kite – izm?rs 700 x 896 kursti?i; 200 kr?sas J?nija s?kum? es uzd?ros šim lieliskajam krustd?rienu paraugam. Es tik ?oti taj? iem?l?jos, ka pag?ja gandr?z m?nesis l?dz es sevi...

0

Vakara Fejas

Viens no maniem pag?juš? gada projektiem. Pagaja 6 m?neši kam?r pabeidzu, šujot vismaz p?ris dienu ned???. Sh?mu var atrast šeit: http://www.crosstitch.com/search?f=102fairi10