Madeline pēc Lūgšanas- trešā rinda pabeigta

Ir pag?jis krietns laiks kopš es p?d?jo reizi kaut ko rakst?ju.. M?s iev?c?mies jaun? m?j? 🙂

Es v?l joproj?m str?d?ju pie Madelines. Es neapst?šos un es vi?u pabeigšu… paies tikai aptuveni 9 gadi, JA es str?d?šu tieši t?d? paš? temp? k? pašlaik…

Es un Madeline

Tiko pabiedzu trešo rindu – t? k? Madeline pašlaik izskat?s š?di:

Madeline treš? rinda

V?l 9 gadi t?p?c ka ir pag?juši 3 kopš es vi?u s?ku, un es esmu 1/4 da?u pabeigusi.

Madeline vis? garum?

Es esmu s?kusi ceturto rindu….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.