Team Fortress 2 Karavīra izšuvums – pabeigts

Sveiki visiem. Es atkal esmu Latvij? un nol?mu, ka šoreiz izš?šu kaut ko no Team Fortress 2, t? k? manam v?ram ?oti pat?k š? sp?le. 🙂 Vi?a visiecien?t?kais sp?les varonis – Karav?rs.

Man š?iet ka izšuvums san?ca diezgan labi, lai gan neesmu ?paši apmierin?ta ar m?te?a un aizmugures “l?nij?m”. Es atz?šos, ka nezinu k? lai cit?d?k veido izšuvumu piegrieznes. Ja k?dam no jums ir k?ds padoms – es ar liel?ko prieku to uzklaus?šu.

PS. pabeigt? darba fotogr?fija:

Karav?rs :)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.