Mulinē diegu šabloni no Ziemassvētku kartiņām

Šodien t?rot savu rokdarbu skap?ti, es atradu Ziemassv?tku kart?tes, ko es tur nobeidzin?ju aptuveni m?nesi atpaka?. Es nol?mu par?d?t jums, ko es ar vi??m izdar?ju.

Daudzi cilv?ki sa?em Ziemassv?tku apsveikumus, bet pa liel?kajai da?ai visi š?s kart?tes ar laiku izmet, sadedzina, aizmirst. Šogad es izdar?ju cit?d?k, es vi?as p?rtais?ju par mulin? diegu uzt?šanas šabloniem. Jo vair?k šabloni tiek izmantoti, jo ?tr?k tie nodilst (parasti st?ri nolok?s un ar laiku nopl?st). Un tad ir tikai divas iesp?jas – pirkt (kas ir diezgan d?rgi) vai gatavot pašam.

Šabloni
Es saš?iroju kart?tes – t?s kas bija par pl?nu un tas kuras bija nokl?tas ar sp?dumi?iem (sp?dumi?i noberžas un ar laiku ies?žas dzi?i mulin? dieg?), tika izmestas. Es ar? griezu  apk?rt panti?u tekstam, jo ar laiku tinte nokr?so diegu. Viss kas palika p?ri p?c š?irošanas  tika p?rstr?d?ts šablonos p?ris stundu laik? un piln?gi par velti. Es ceru, ka š? ideja k?dam noder?s 🙂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.